logo

KAMU YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  Başvurular ve İstenilen Belgeler
>Üniversite SUAM Açmak için Gerekli Evraklar
>GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI MERKEZİ-ÜNİTESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
>Laboratuvar Başvuru Belgeleri
>MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZİ FAALİYET İZİN İÇİN İSTENEN BELGELER
>2017 fiyat tarifeleri
> Denetim Formları

  İstatistik ve Sunumlar
> Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şubesi 2015 Faaliyet Sunumu
>Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şubesi 2017 Ocak Faaliyet Raporu
>Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler
> İstanbul Organ Nakli Yapan Hastaneler
> Mahkum Koğuşu Olan Hastaneler
> İstanbul tranfuzyon merkezleri
> Terapötik Aferez Merkezleri

  Sorular ve Cevaplar
> Hastaneler Birimi
> Özellikli Üniteler Birimi
> Şikayet, Rapor İtiraz ve Hasta İşleri Birimi

  İş Akış Şemaları
> Hastaneler Birimi
> Özellikli Üniteler Birimi
> Şikayet, Rapor İtiraz ve Hasta İşleri Birimi