logo

MALİ HİZMETLER BİRİMİ


Şube Tanımı:

  • Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak ve takibini yapmak.
  • Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin hizmet sunumunun aksatılmadan sürdürülmesi için sağlıklı ihtiyaç planlamasının yapılması, etkin ve ekonomik tedarik sürecinin mevzuata uygun olarak oluşturulması.
  • 4734, 4735 ve 5018 sayılı Kanunlar ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuatla yapılan düzenlemelere uygun olarak mal, hizmet ve yapım işi süreçlerini yürütmek ( İşin alımı,kabulü ve tahakkuk işlemi )
  • Kaynakların etkin kullanımını sağlamak.
  • Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Kamu zararının takip ve tahsili işi için ilgili birimlerle koordineli çalışmalar yürütmek.
  • 209 sayılı Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenlendirme ( rehabilitasyon ) tesislerine verilecek döner sermaye hakkında Kanun'un 5.maddesi ve Ek 3. maddesi uyarınca ek ödemelerin yapılması.