İDARİ VE MALİ İŞLER


GÖREV TANIMI

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 44. maddesine dayanılarak hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri tarafından Taşınır işlemlerini yürütmek.

GÖREVLERİ

Taşınır Mal Yönetmeliği

2014 Parasal Sınırlar ve Oranlar

Yetki Devri

Taşınır İstek Belgesi Örneği


Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip