SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

TARİHÇE

Dünyada ;

I. Dünya savaşından sonra gelen yıllarda ülkelerin bir çoğunda PASİF KORUNMA adı altında, halkın türlü tehlikelerden korunmasını amaçlayan önlemler geliştirilmiş, ve örgütler kurulmuştur.

II. Dünya Savaşında ;

Ülkemizde ;

Sivil Savunmanın Genelkurmay Başkanlığınca 1928 yılında yanınlanan “Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa ve Muhafazası” adlı talimnamesi ile başladığını görürürüz.

1931 yılında ise Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Milli Seferberlik Talimnamesi”nin II. Kısmı olan “Hazar ve Seferde Havaya Karşı Koruma Talimatı” ile bölgelerinde havaya karşı koruma tedbirlerinin gerçekleştirilmesinden Mülki İdare Amirleri sorumlu tutulmuş, bütün idari makamlar ile sosyal yardım kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler Sivil Savunma hizmetleri ile gereli donanımın sağlanması için görevli kılınmıştır. Bu hususların yerine getirilmesine ilişkin olarakta, daha sonraları, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca çeşitli talimatlar yayınlanmıştır.

1935 yılında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan talimat en kapsamlı olanıdır. Bu talimatta; “Havaya Karşı Korunma Komisyonları” illerde valiliklerin başkanlığında kurulması ön görülmütür.

1950 yılında çıkarılan 5593 sayılı kanunla “Hava Müdafaa Genel Komutanlığı” kaldırılmış, görevleri Kara Kuvvetleri Komutanlığına aktarılmıştır. Bu komutanlık bünyesinde ilk defa Sivil Savunma Şubesi kurulmuştur.

Sivil Savunma hizmetlerinin yürütülmesi için yeni bir kanuna ihtiyaç duyulmuştur. 1956 yılında hazırlanan “Sivil Müdafaa Kanunu Tasarısı” bazı değişikliklerle, 1958 yılıda kabul edilmiş, Anılan Kanun 28 Şubat 1959'da 7126 sayılı kanun olarak yürürlüğe girmiştir. 1960 yılıda 85, 107, ve 219 sayılı kanunlarla ve 1999 yılında da 586 ve 596 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle bazı ek ve değişikliklerle uğrayarak yerini almıştır.

7126 yasanın 85 sayılı yasa ile değişik 33. maddesine göre; Sivil Savunma Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarının teşkillerinden ibarettir.
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip