SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

TANIMI

Tabiatın var oluşundan bu yana her canlı, çeşitli tehlikelere karşı kendisini, yakınlarını, sevdiklerini, barındığı yuvasını, üzerinde yaşadığı toprağını ve hayatını idame ettirebilmek için her şeyini savuna gelmiştir.

Düşman taarruzlarında, tabii afetlerde ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin devamı için acil tamir ve ıslahını, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının yüksek tutulması amacıyla yapılan her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerdir.Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip