SAĞLIK MESLEKLERİ BİRİMİ

YÖNETİCİLERİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANLARI
Uz. Dr. Yusuf AKDOĞAN
Başkan Yardımcısı
 • Alternatif Tıp Yönetmeliğine aykırı işlemlerin takibi
 • OSGB genelgesi ile işlemler
 • Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri
 • Sürücü Olur Rapor ve İtirazları
 • Yetkisiz, izinsiz sağlık hizmeti sunan işyerleri ile ilgili işlemler
Dr. Seher ÜSTÜN
Şube Doktoru

Dr. Rıdvan EKİCİ Şube Doktoru
 • Şubemizce ruhsatlandırılan Psikoteknik OSGB denetim işlemlerinin kontrolü Ruhsat işlemleri ile ilgili işlemlerin takibi
 • Sürücü Sağlık Komisyonu Kurulması ve Takibi
Selda GÜNEŞ
Uzman
 • Gelen-Giden evrakların kontrolü ve ilgililere yönlendirilmesi
 • İşleyişle ilgili faaliyetlerin kontrolü
 • Memurlar arası koordinasyon
 • Ruhsat İşlemleri İle İlgili İşlerin Takibi

Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip