logo

SAĞLIK MESLEKLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİCİLERİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANLARI
Dr. Abdullah Emre GÜNER
Sağlık Müdür Yardımcısı
 • Alternatif Tıp Yönetmeliğine aykırı işlemlerin takibi
 • OSGB genelgesi ile işlemler
 • Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri
 • Sürücü Olur Rapor ve İtirazları
 • Yetkisiz, izinsiz sağlık hizmeti sunan işyerleri ile ilgili işlemler
Dt. Aslı Zakire YÜKSEL
Şube Müdürü
 • Şubenin görev, iş, işleyiş ve koordinasyonunu sağlamak.
Dr. Seher ÜSTÜN
Şube Doktoru
 • Şubemizce ruhsatlandırılan Psikoteknik OSGB denetim işlemlerinin kontrolü Ruhsat işlemleri ile ilgili işlemlerin takibi
 • Sürücü Sağlık Komisyonu Kurulması ve Takibi
Dr. Nurhan DEMİRHAN
Şube Doktoru
 • İzinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti sunumu ile ilgili işlemler
Selda GÜNEŞ
Şube Şefi
 • Gelen-Giden evrakların kontrolü ve ilgililere yönlendirilmesi
 • İşleyişle ilgili faaliyetlerin kontrolü
 • Memurlar arası koordinasyon
 • Ruhsat İşlemleri İle İlgili İşlerin Takibi