SAĞLIK MESLEKLERİ BİRİMİ

BİRİMİN GÖREVLERİ

13.11.2015 tarih ve 14473 sayılı “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi” ile Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü’nün adı Sağlık Meslekleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiş ve görevlerinde değişiklik yapılmıştır.
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip