logo

SAĞLIK MESLEKLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUBENİN GÖREVLERİ

13.11.2015 tarih ve 14473 sayılı “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi” ile Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü’nün adı Sağlık Meslekleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiş ve görevlerinde değişiklik yapılmıştır.


  • İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,

  • Psiko-teknik merkezleri ve diğer sağlık meslek mensuplarınca açılan merkezlerin açılış kapanış iş ve işlemlerini yürütmek,

  • Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek

  • İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,

  • İzinsiz ve/veya yetkisiz sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak

  • Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.