SAĞLIK HİZMETLERİ DENETİM

  Başvurular ve İstenilen Belgeler
> Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Ruhsata Esas Denetimlerinde İstenilen Belgeler
> Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Hizmete Esas Denetimlerinde İstenilen Belgeler
> DENETİM FORMLARI

  İstatistik ve Sunumlar
> Faaliyet Sunumu-2015
> İl Sağlık Müdürlüğü Denetimi
> Denetimlerde Dikkat Edilecek Hususlar
> ATT Denetimi Sunumu
> Muayenehane Denetim Formu ve Denetim Tutanakları
EK 1 AÇIKLAMALI FORM
EK 2 AÇIKLAMALI FORM
EK 3 AÇIKLAMALI FORM
EK 4 AÇIKLAMALI FORM
EK 5 AÇIKLAMALI SORULAR

  Sorular ve Cevaplar
Olağan Denetimler
Olağan Dışı Denetimler

  İş Akış Şemaları
Olağan Denetim
Olağan Dışı Denetim

Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip