logo

UZMANLIK BİTİRME SINAVI HAKKINDA DUYURU

Yayın Tarihi : 11.11.2014

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin "Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavları" 28/05/2014 tarihli ve 2014.5319.2274 sayılı Makam oluru ile İl Sağlık Müdürlüklerine devredilmiştir

Asistan Jürilerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilen Temel İlkeler:

 • Jüri havuzu Tıpta Uzmanlık Kurulunun 31.07.2009/11-2 kararına göre oluşturulmaktadır.
 • Jüriler 5 (beş) asil, 2 (iki) yedek olmak üzere toplam 7 (yedi) üyeden oluşur.
 • Asistanın branşından 3 (üç) asil 1 (bir) yedek jüri üyesi seçilir.
 • Her asistanın hocası asil üye olarak jüriye dahil edilir.
 • Asistanın sorumlu eğitim görevlisinin kim olduğu kendi kurumu tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.
 • Asistanların jüri belirlenmesinde İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir bilgisayar programı kullanılmaktadır.
 • Program Anadolu ve Avrupa yakasındaki sağlık kurumlarını dikkate alarak, mevcut jüri havuzundan seçim yapılmasını sağlamaktadır.
 • Mücbir sebepler dışında (izin, rapor, kongre vb.) her asistanın jürisinde (kendi eğitim görevlisi haricinde) kendi hastanesinden en fazla bir jüri üyesi daha bulunmaktadır.(Aynı hastaneden, aynı branştan ancak farklı eğitim görevlilerinden sınava giren uzmanlık öğrencileri için bu kural uygulanmamaktadır.)

Başvuru süreci ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • 1-Uzmanlık öğrencisinin Uzmanlık bitirme evrakını her ayın 10’una (ayın 10 u hafta sonuna denk gelirse bir sonraki iş gününe) kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şubesi- Doktor Atama Birimine ulaştırmaları gerekmektedir. Ayın 10’una kadar evrakı Müdürlüğümüze ulaşan uzmanlık öğrencileri mutlaka aynı ay içerisinde sınava alınacaktır.
 • 2- Evraklarında herhangi bir eksiklik olmadığı tespit edilen (Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini dolduran, rotasyonlarını başarıyla tamamlayan ve kanaat notları başarılı ve tam olan) uzmanlık öğrencilerinin isimleri listeye dahil edilir.
 • 3-Uzmanlık öğrencilerinin isim listesi her ayın 10’undan sonra ilan edilir.
 • 4-Uzmanlık öğrencisinin evraklarında herhangi bir eksikliğin olması durumunda kişinin adı, isim listesinde evrakı eksik olanların arasında yer alacaktır. Eksikliğin ne olduğu açıklama bölümünde belirtilecektir.
 • 5-Evraklarında eksiklik bulunan uzmanlık öğrencilerinin, o ayın sınav jürileri belirlenene kadar eksik evraklarını Müdürlüğümüze ulaştırmaları gerekmektedir.
 • 6-Listede ismi bulunan ve eksik evrakı olmayan uzmanlık öğrencilerinin sınav jürileri aynı ayın 10’u ile 15’i arasında belirlenir.
 • 7-Uzmanlık eğitim süresini ayın 25’inden sonra dolduran uzmanlık öğrencilerinin jüri tespitleri bir sonraki ay yapılır.
 • 8-Uzmanlık bitirme sınav jürileri komisyon marifetiyle oluşturulur ve müdürlüğümüz resmi internet sayfası olan www.istanbulsaglik.gov.tr. adresinde ilan edilir.
 • 9- Sınav jürileri ilan edildikten sonra mücbir sebepler dışında (Jüri üyesinin sınava katılmaması için ani bir neden ortaya çıkması vs.) kesinlikle sınav jürisinde bir değişiklik yapılmamaktadır.
 • 10- Uzmanlık öğrencileri sınav evraklarını hastanelerinin bağlı bulunduğu Genel Sekreterliklerden alır.
 • 11-Güncellemeler her gün 16:00-17:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

İstenen Belgeler

 • Genel Sekreterlik üst yazısı
 • Tez Değerlendirme Formu
 • Uzmanlık eğitim süresi ve rotasyon bilgilerini gösteren belgeler
 • Asistan Hastalık ve Aylıksız İzin Takip Formu
 • Gizli Kanaat Notu Formu

2017 Yılı Şubat Ayı Uzmanlık Bitirme Sınavına Girecek Asistan Hekimlerin Listesi için tıklayınız.

Tez Değerlendirme Formu için tıklayınız

Asistan Hastalık ve Aylıksız İzin Takip Formu için tıklayınız


 • NOT :
 • Sınava girecek Uzmanlık Öğrencilerinin o aya ait Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasına katılıp katılamayacaklarını özellikle belirtmeleri gerekmektedir.