İNSAN KAYNAKLARI

Şube ile İlgili Formlar

Aile Yardımı Bildirimi Formu

Emeklilik Formu

Göreve Başlayışlarda 4 Belge Formu

Hizmet Borçlanma Formu

Hizmet İçi Eğitim Formu

Hizmet Puanı İtiraz Formu

Kefalet Senedi Formu

Mal Bildirimi Formu

Personel Kimlik Formu

Staj Değerlendirme Formu

Taşınır Kayıt İstek Formu

Yemin Belgesi

Yeşil Pasaport Talep Formu 2017

Yıllık İzin Formu


  • NOT :
  • Sınava girecek Uzmanlık Öğrencilerinin o aya ait Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasına katılıp katılamayacaklarını özellikle belirtmeleri gerekmektedir.

Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip