logo

PERSONELLERİN YURT DIŞINA ÇIKMASINDA UYGULAMASI GEREKEN HUSUSLAR


HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT İŞLEMLERİ


1.ÇALIŞANLAR İÇİN;

Yeşil (Hususi) pasaportlu kişilerin, eş ve çocuklarının yurtdışı izinleri çalıştığı kurumun (Halk Sağlığı Müdürlüğü, Genel Sekreterlikler, Başhekimlikler ) yöneticisi tarafından ıslak imzalı (veya Güvenli Elektronik imzalı), onaylı ve uygun görüş (….“YURT DIŞINA ÇIKMASINDA İDARİ AÇIDAN SAKINCA BULUNMAMAKTADIR” ibareli yazısı ile İl Sağlık Müdürlüğüne veya İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvurabilir ve aldıkları nihai yazı ile havaalanı ve sınır kapılarından çıkış yapabilirler.


Yurt Dışı Çıkış için gerekli belgeler;

  • Kurum Üst Yazısı
  • Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir)
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten alınabilir)
  • Yurtdışı İzin Formu
  • Kimlik ve Pasaport fotokopileri gerekmektedir.


2-EMEKLİLER ve İSTİFA Edenler İÇİN;

Emekli ve İstifa ederek ayrılan personellerimizin (Eş Çocuk Dahil) Hususi (yeşil) Pasaportları ile yurt dışına çıkış yapmaları için İl sağlık Müdürlüğü veya İlçe Sağlık Müdürlüklerinden her hangi bir evrak almalarına gerek yoktur.

NOT: KIBRIS ve GÜRCİSTAN çıkışları için Çalışan Yeşil Pasaport sahibi kişilerin yukarıda bahsi geçen işlemlerin aynısı geçerlidir.


YEŞİL PASAPORT İŞLEMLERİ

Yeşil Pasaport işlemleri için başvuruda bulunacak personellerimizin aşağıda belirtilen gerekli evrakları tamamladıktan sonra, Müdürlüğümüze şahsen müracaat etmeleri zorunlu olup, hak sahibi dışında gönderilen evraklara işlem yapılmayacaktır.

Çalışan Personellerin İşlemleri:

  • Hak Sahibi ile varsa pasaport alacak diğer aile üyeleri için, son 6 ayda çekilmiş güncel 1 'er adet biyometrik resim. (0 -1 yaş bebekler için de dahil olmak üzere)
  • Hak Sahibi ve pasaport alacak diğer aile üyelerinin Nüfus cüzdanı asılları. Not: Pasaport işlemlerinde sadece (Nüfus Cüzdanı )geçerlidir.

Çalışanlar için düzenlenecek form örneği önlü arkalı tek kağıda çıktı alınarak mavi tükenmez kalem ile yazılıp müdürlüğümüze müracaat edilecektir. Form örneği aşağıdaki linkten temin edilebilir.


FORM ÖRNEĞİ için tıklayınız.


İSTİFA VE EMEKLİ İŞLEMLERİ:

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta iken 1.2. ve 3. derece kadrolardan istifa eden veya emekli olan personellerimizin, Nüfus cüzdanlarının aslı ile şahsen Müdürlüğümüze müracaat etmeleri yeterlidir.

İstifa eden personeller çalıştığı özel hastane yada kurumdan onaylı görev yazısı getirmelidir.

* Yeşil Pasaport işlemleri 09.00-12.00 ve 13.00-16.30 saatleri arası yapılmaktadır.

NOT: Bakanlığımıza bağlı kurumlarda çalışmakta iken Muvafakat ile farklı bir devlet kurumu kadrosu geçen personeller o kuruma başvurmaları gerekmektedir. Örnek: (Muvafakat ile Üniversiteye geçen personel o Üniversitenin Rektörlüğüne başvurması gerekmektedir.). Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bünyesindeki kuruluşlarda (Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, AÇS/AP, Verem Savaş Dispanserleri, Halk Sağlığı Laboratuvarları) görev yapan yada İstifa ve Emekli olan personellerin Yeşil Pasaport işlemleri için İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.
  • NOT :
  • Sınava girecek Uzmanlık Öğrencilerinin o aya ait Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasına katılıp katılamayacaklarını özellikle belirtmeleri gerekmektedir.