logo

YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yatırım Planlama ve İzleme Biriminin Görevleri

  • Yatırımların planlanması.


  • Yatırım program tekliflerinin hazırlanması (Bakanlık ve İl Özel İdaresine), tekliflerin yatırıma alınan projelerin takibi, Bakanlık, İl Özel İdaresine, Müdürlük Makamına ve ilgili yatırımlar hakkında rapor hazırlanması.


  • Yatrırım Projeleri ve Yatrımdaki inşaatların takibi


  • İstanbulda sismik riskin azaltılması ve acil durum projesi kapsamında Sağlık Tesislerin teklif edilmesi, kapsam dahilinde olanların takibi ve koordinasyonun sağlanması.