logo

YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yapım Onarım Biriminin Görevleri

  • Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyacı olan onarım ve tadilatlar için keşif ve şartname hazırlamak,


  • İhtiyaçları belirlenen ve birinci keşif özetleriyle ihalesi yapılan sağlık tesislerinin, günün koşullarına göre modernize edilerek yaptırılması için kontrollük (denetim) hizmetlerini yürütmek,


  • Şube teknik elemanlarının kontrollüğünde yürütülen işlerde, özel imalatlara ilişkin birim fiyatları ve birim fiyat analizlerini tespit etmek ve onaylamak, uygulamasını sağlamak,


  • İnşaat, tesisat ve onarım işleri ile ilgili Müdürlük çalışmalarında bilirkişilik yapmak, ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi halinde Müdürlük birimlerinin teknik komisyonlarına üye vermek ve görüş bildirmek, sağlık tesislerini teknik bilgi akışını sağlamak ve gerektiğinde teknik müşavirlik hizmetlerini sunmak,


  • Yapım onarım ve tadilat işlerinin keşif özetlerini incelemek, değerlendirmek, onaylamak ve ilgili merkez birimleriyle koordinasyonu sağlamak,


  • Onarım tadilat projelerinin kontrol komisyonlarında ve ihale komisyonlarında görev almak.