SOSYAL TESİSLER BİRİMİ

  • Sosyal Tesisler kapsamında olan yerlerle ilgili yazışmalar yapmak, Kamp duyurularının tüm Birim ve bağlı Birimlere bildirmek.
  • Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan ve sözleşmesi imzalanan, yer teslimi yapılan Ticari Alanlarla ilgili bilgilerin dosyalanması ile ilgili kurumlara bildirilmesi.
  • Müdürlüğümüzde yeni oluşturulacak Ticari Alanlarla ilgili taleplerin değerlendirilmesi, ihale iş ve işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılması.
  • Müdürlüğümüzce kiraya verilen Ticari Alanların amacına yönelik ve sözleşme hükümleri doğrultusunda işletilmesini sağlamak ve denetlemek.
  • Bakanlık emirlerinin ilgili kurumlara ulaşmasını sağlamak.
  • İstatistik bilgilerinin toplanmasında ilgili Birime yardımcı olmak.
  • Sağlık Müdürü'nün verdiği diğer görevleri yerine getirmekDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip