MÜDÜRLÜK GELEN- GİDEN EVRAK KAYIT BİRİMİ


  • Gelen- Giden Evrakların düzenli, sistematik, verimli kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
  • Gelen Evrakların ilgili Birim Müdürlüklerine havalesini ve teslimini sağlamak,
  • Sadece Amirin ve yetkilendirdiği görevliden başkasına gösterilmeyecek gizli yazı ve belgelerin ilgili Birimlere gönderilmesini sağlamak,
  • Kurum dışından gelen yanlış Evrakların iadesini sağlamak,
  • Birimlerden Gelen Evrakları teslim almak ve gönderilecek yerlere göre ayırmak,
  • Tüm Resmi ve Özel Kurumlar ile Şahısa Giden Evraklara ayrı ayrı barkod basmak,
  • Barkod basılan tüm evraklar barkodları okutularak posta gönderi listesine ağırlığı, pul fiyatı taahhütlü gönderi numarası yazılara imza karşılığı postaneye teslim etmek,
  • İadeli- Taahhütlü Evrakların gramajı ve fiyatı yazılarak, Kart ve Zarfları hazırlamak,
  • Kargo ile gönderilen evrakların gramajı ve fiyatı yazılarak Kargo Kağıdını hazırlamak,
  • Normal posta ile giden evraklara gramajına göre pul yapıştırmak, ve imza karşılığı postaneye teslim etmek,Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip