MAAŞ MUTEMETLİĞİ BİRİMİ

Müdürlüğümüz ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile İlçe Sağlık Müdürlüklerinde çalışan personellerin;

 • Maaş Hesaplamalarının ve İşlemleri,
 • Göreve Başlama ve Görevden Ayrılma İşlemleri,
 • Banka İşlemleri,
 • Sendika İşlemleri,
 • İcra İşlemleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri,
 • Giyim Yardımı Ödemeleri,
 • İkinci Görev Aylıklarının Ödemeleri,
 • Vekalet Görev Aylıklarının Ödemeleri,
 • Ek Ders Ödemeleri,
 • Doğum ve Ölüm Yardımı Ödemeleri,
 • Stajyer Öğrencilerin Ödemeleri,
 • Sağlık Müdürü'nün verdiği diğer görevleri yerine getirmek

İşlemleri Birimimizce yapılmaktadır.Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip