İDARİ HİZMETLER BİRİMİ


İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Anadolu ve Avrupa yakalarında faaliyete geçen İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Birimleri (İSGHB) öncelikli olarak Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile Bakanlığımız ve bağlı kurumlarına iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet vermeye başlamıştır. Başvurular tüm ilçelerimizdeki Toplum Sağlığı Merkezlerine ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğüne yapılabilecektir.

Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu;

Bu Kanun kapsamında işveren;

İşveren, Kanunun yüklediği sorumlulukları yerine getirmek için çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirebilir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde; özel şahıs işletmeleri olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) veya Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı İSGHB’den (Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurum ve kuruluşlara) hizmet almak durumundadır.

Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı İSGHB 'nden hizmet talep edilmesi durumunda bilinmesi gerekenlerDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip