logo

ŞUBE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Birim Adı Telefon
Müdürlük Genel Gelen-Giden Evrak Birimi 0212 453 3928-3929
Evrak Kayıt Birimi 0212 453 0742-0929
Sosyal Tesisler Birimi 0212 453 07 45
Ulaştırma ve Garaj Amirliği Birimi 0212 453 3928
Maaş Mutemetliği Birimi 0212 453 0799-0800
İdare Amirliği Birimi 0212 453 0878-0823
İdari İşler Birimi 0212 453 0752-0720
Arşiv Birimi 0212 588 43 00
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi 0212 453 07 60
Harcırah ve Yolluk Birimi 0212 453 08 86