İDARİ HİZMETLER BİRİMİ


İdari İşler Birimi

LOJMANLAR

Müdürlüğümüze ait kamu konutlarının Müdürlük ve birinci basamakta görev yapan personellere yürürlükteki kanun, yönetmelik ve genelgede belirtilen kriterlere göre sıra, görev ve hizmet tahsis esasları kapsamında tahsis işlemlerini ve takibini yapmak. (2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 16/07/1984 tarihli ve 84/8345 nolu Kamu Konutları Yönetmeliği, Bakanlığımız Müsteşarlığın 21/09/2012 tarihli ve 21492 sayılı 2012/35 Genelgesi)

Lojman tahsisi için ;

KREŞLER

08/12/1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre;Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip