logo

İDARİ HİZMETLER BİRİMİ


YOLLUK VE VE HARCIRAH BİRİMİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  • Bütçe takibi ve gerekli yazışmaların yapılması
  • Yolluk Ödeneği Talepleri (ayda bir)
  • Döner Sermaye bütçesinden yapılan yolluködemeleri
  • Müdürlüğümüz ve bağlı bulunduğu yerde çalışan kişilerin yurt içi geçici görev yolluk ödemeleri
  • İl dışı tayinlerinde sürekli görev yolluk ödemeleri
  • Emekli yolluk ödemeleri
  • Yolluk Sistemine giriş işlemleri
  • Yukarıda belirtilen görevleri ile ilgili gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak