ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SÜRSARJ ETİKETİ DAĞITIMI

Müdürlüğümüzden:

Sürsarj Etiketi almak isteyenlerin;

*** 01.01.2010 tarihinden itibaren; Etiket bedellerinin Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi Merkez Döner Sermaye Saymanlığı'nınTR260001200939600005000046 IBAN no'lu hesabına 1 paket(10.000 adet) için 45 TL olarak yatırılması gerekmektedir.

*** Dilekçelerde etiket istenen yerin adresinin yazılması gerekmektedir.

*** Etiket isteyen firmaların, dilekçelerinde ithalatçı ve imalatçı etiketinden kaç paket istediklerini ayrı ayrı belirtmeleri gerekir.

Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip