İLAÇ ÜRETİM YERİ VE TIBBİ ÜRÜN İŞLERİ İLE İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ ÜRETİM YERLERİ

25.10.2003 Tarih ve 25268 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğininin 5 inci maddesi çerçevesinde imalat yeri izni almak isteyenler, İyi İmalat Uygulamaları(GMP) çerçevesinde imalat işlemlerini yürüteceklerine dair teminat içeren dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunar:

YENİ AÇILIŞ

İlçe Üst Yazısı

1. Mesul Müdür'e ait Belgeler:

2. Kalite Kontrol Sorumlusu'na ait Belgeler:

3.Kalite Güvencesi Sorumlusu ve / veya ekibine ait Belgeler:

4.İmalat Yerine ait Belgeler:

Sayfa Başı  Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip