Gezici iş Sağlığı Güvenliği Genelgesi Sağlık Bakanlığımızda Yayınlandı

Yayın Tarihi : 20.05.2016

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, tıbbi laboratuar analizlerinin usul ve esasları ile bu ölçüm ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşların nitelikleri Bakanlığımızca 29/04/2016 tarihli ve 1919 sayılı “Gezici İSG Hizmetleri” konulu Genelge ile düzenlenmiş olup Müdürlüğümüzce gezici İSG hizmeti sunan OSGB ve İSGB lere izin belgesi düzenlenecektir. Bu kapsamda, OSGB ve İSGB'lerin öncelikle gezici İSG hizmeti sunup sunmadıklarına ilişkin beyanlarını ve gezici İSG hizmeti sunmaları halinde mezkur Genelge'ye uygun başvurularını Müdürlüğümüz Sağlık Meslekleri Şubesine sunmaları gerekmektedir.

Gezici İSG Hizmetleri Başvuru Dosyası İnceleme Formu nu Görmek için taklayınız.

Gezici İSG Hizmetleri Genelgesini Görmek için taklayınız.Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip