Atatürk Üniversitesi 2011-2012 Lisans Tamamlama Diplomaları Listesi

Yayın Tarihi : 10.05.2016

Atatürk Üniversitesi 2011-2012 yılı Hemşirelik Lisans Tamamlama Programından mezun olan ekli listede adı geçen sağlık personeline ait Diplomalar Müdürlüğümüze gönderilmiştir.

Diploma sahipleri diplomalarını Müdürlüğümüz Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi'nden bizzat kendisinin alması gerekmektedir. Kişinin kendisi dışında ancak noter onayı ile vekalet verilen kişi diplomayı teslim alabilir.

Diplomaların alınabilmesi için geçici mezuniyet belgelerinin aslının teslim edilmesi gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgesini kaybetmiş olanlardan gazete kayıp ilanı istenmektedir. Geçici mezuniyet belgelerinin aslını herhangi bir kuruma vermiş olanlar ilgili kuruma dilekçe yazarak belgelerinin aslını alıp Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Ekte bulunan diploma sahiplerinin 09 Aralık 2016 tarihine kadar İstanbul Sağlık Müdürlüğü Sağlığın Geliştirilmesi Şubesi Eğitim Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir. Teslim alınmayan diplomalar Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne iade edilecektir.

Liste için tıklayınız.
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip