Ulusal Akreditasyon Sistemi Bilgilendirme Toplantısı

Yayın Tarihi : 16.01.2017

Ülkemizde sağlıkta ulusal akreditasyon sistemi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde görev yapan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından, enstitünün misyon ve vizyonu, görev ve yetkileri ile sağlıkta akreditasyon faaliyetleri kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar, sağlıkta akreditasyon standartları, akreditasyon denetimi ile 2017 yılı itibarı ile ilan edilecek olan hastane akreditasyon programına dair detayların verildiği “Ulusal Akreditasyon Sistemi Bilgilendirme Toplantıları” devam etmektedir.

İlki Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya, İzmir Güney ve İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri işbirliklerinde yapılan toplantılarla devam edilmiştir. 18 Ocak 2017 tarihinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 19 Ocak 2017 tarihinde ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde,düzenlenecek olan Ulusal Akreditasyon Sistemi Bilgilendirme Toplantıları'na İstanbul İli ile Trakya ve Marmara bölgesinde hizmet veren tüm kamu, üniversite ve özel sağlık kurumlarının yöneticileri ve kalite direktörleri / yetkilileri davetlidir.


Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip