6. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ

Yayın Tarihi : 30.09.2015

Düzenleyen Kurum: T.C. Sağlık Bakanlığı

01-04 Mart 2016 / Antalya

Sağlık Bakanlığı tarafından gelenekselleştirilen “Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongreleri”nin altıncısı “Klinik Süreçlerde Kalite, Teknoloji ve İşbirliği” ana temasıyla 01 - 04 Mart 2016 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecektir.

Sağlık sektöründen yoğun katılımın ve paylaşımın beklendiği Kongrede; yurtiçi ve yurt dışından akademisyenler, sağlık yöneticileri ile kamu ve özel sektör uygulayıcılarının karşılıklı olarak birikim, deneyim ve görüşlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmıştır.

Sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ekseninde “Klinik Süreçlerde Kalite, Teknoloji ve İşbirliği” ana temasıyla;

üzerinde yoğunlaşacak tartışmalar ve fikir alışverişlerine sahne olması beklenen Kongrede, özellikle sağlık hizmetinin klinik süreçlerine odaklanılacaktır. Bunun yanı sıra sağlık profesyonellerine mevcut ve güncel uygulamalar ile gelecek beklentileri elde edilen deneyimler paralelinde aktarılacak ve ayrıca sektöre yön vermek üzere bilimsel çalışmalar da eş zamanlı olarak paylaşılacaktır.

Ayrıca Kongre kapsamında; Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri Yarışması, Hemşirelere yönelik 5. SKS Bilgi Yarışması, En İyi Bildiri Ödülü Yarışması düzenlenecek, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının stant açmaları sağlanacaktır.

hakkında detaylı bilgilere www.kalitekongre2016.org adresinden ulaşılabilmektedir.

Afiş için Tıklayınız.


Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip