Atatürk Üniversitesi 2011-2012 yılı Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Diplomaları

Yayın Tarihi : 22.12.2016

Atatürk Üniversitesi 2011-2012 yılı Hemşirelik Lisans Tamamlama Programından mezun olan sağlık personeline ait iade edilen Diplomalar kişilerin talebi üzerine Müdürlüğümüze gönderilmiştir.

Diploma sahipleri Müdürlüğümüz Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi'nden şahsen veya vekâleten (noter onaylı kişilerce) teslim alabilirler.

Diplomaların alınabilmesi için geçici mezuniyet belgelerinin teslim edilmesi gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgesini kaybetmiş olanlardan gazete kayıp ilanı istenecektir.Geçici mezuniyet belgelerinin aslını herhangi bir kuruma vermiş olanlar ilgili kuruma dilekçe yazarak belgelerinin aslını alıp Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Ekte bulunan listede adı geçen diploma sahiplerinin 07 Ocak 2017 tarihine kadar İstanbul Sağlık Müdürlüğü -Sağlık Araştırmaları Şubesi Eğitim Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir. Teslim alınmayan diplomalar Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne iade edilecektir.

Liste için tıklayınız.
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip