logo

Hasta Hakları Eğitimi

Yayın Tarihi : 06.07.2017

Müdürlüğümüz Hasta Hakları Koordinatörlüğü tarafından Anadolu Bölgesi Tüm Özel, Kamu ve Üniversite Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan Hasta Hakları Birim Sorumlularımıza Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Oditoryumunda 03-04/07/2017 - 10-11/07/2017 tarihlerinde Hasta Hakları Teorik ve Uygulama Eğitimi düzenlenmiştir.

Teorik Eğitim Sunumları

  1. Hasta Hakları Uygulamalarının Hukuki Boyutu Av.Ahşen DİNÇ
  2. Hasta Haklarının Etik Boyutu (Yrd.Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ
  3. Hasta Hakları Hasta-Çalışan ilişkileri,Beden Dili, Empati , stres yönetimi (Psikolog Erdoğan GÜRGEN)
  4. Hasta Hakları Uygulamaları Mevzuatı ve HBBS (Necla ŞENDOĞAN)


Uygulama Eğitim Sunumları

  1. Hasta Hakları Birimi İşleyişi(Aişe Ergin)
  2. Hasta Hakları Birimi Kurul İşleyişi(Perihan Turan - Müjgan Kaya)

Eğitimden kareler için tıklayın.


DUYURU

Hasta Hakları Birim Sorumlularına yönelik Hasta Hakları Teorik ve Hasta Hakları Uygulama Eğitimleri