logo

DİSİPLİN BİRİMİ

DİSİPLİN BİRİMİ 16/08/2012 tarih ve 16784 sayılı onay ile sağlık bakanlığı taşra teşkilatı yatak ve kadro standartları yönergesi ile il sağlık müdürlükleri bünyaesinde kurulmuştur.

Birimin Başlıca Görevleri:

  • 1-Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini yürütmek, mevzuata uygun şekilde zamanında sonuçlandırılmasını ve uygulanmasını sağlamak
  • 2-Personele verilen disiplin ve idari cezaların kayıtlarını tutmak ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • 1-Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
  • 2-4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • 3-İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,