logo

DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Disiplin Şube Müdürlüğü 16/08/2012 tarih ve 16784 sayılı onay ile sağlık bakanlığı taşra teşkilatı yatak ve kadro standartları yönergesi ile il sağlık müdürlükleri bünyaesinde kurulmuştur.

Şubenin Başlıca Görevleri:

  • 1-Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
  • 2-4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • 3-İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,
  • 4-Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,
  • 5-Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,
  • 6-İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.