DİSİPLİN BİRİMİ

DİSİPLİN BİRİMİ 16/08/2012 tarih ve 16784 sayılı onay ile sağlık bakanlığı taşra teşkilatı yatak ve kadro standartları yönergesi ile il sağlık müdürlükleri bünyaesinde kurulmuştur.

Birimin Başlıca Görevleri:


Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip