logo

DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Şube Tanımı:

Bakanlığımız teşkilatının genişliği hukuki muamelelerinin yoğunluğu göz önüne alınarak taşra teşkilatımız marifetiyle verilen hizmetlerin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde, bakanlığımız menfaatleri ve hizmet gereklerine uygun olarak hizmet vermesi amaçlanmıştır.

Gündem/ Haber
 
Neyi Nasıl Yapabilirim?
İdareye dilekçe hangi şekilde verilir - dilekçenin cevabı nasıl alınır ?

Dilekçenin taşıması gereken unsurlar nelerdir?

İdareden bilgi-belge talebi nasıl yapılır?

4483 sayılı kanuna göre verilen kararlara karşı yapılacak itirazlarda usul ve süre nedir?