ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ

1-Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi’ne Gönderilecek Dokümanlar

Hukuki Yardım Talep Dilekçesi

 

2-İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat İşleri Koordinatörlüğü’ne Gönderilecek Dokümanlar

Olay Tutanağı Formu

Hukuki Yardım Talep Formu

İhbar Formu

Kişisel Veri Paylaşım Onam Formu


İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Birimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri BirimiDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip