TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZLERİ BİRİMİNİN GÖREV/ İŞLEMLERİ


İstanbul ilinde faaliyet gösteren tüm tıbbi cihaz satış merkezlerini yetkilendirme, denetleme işlemlerini gerçekleştirmek.


KAPSAM

15.05.2014 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29001 sayılı “Tıbbi Cihaz Satış ve Tanıtım Yönetmeliği” ile “Vücut Dışında Kullanılan (İnvitro) Tıbbi Cihazları Yönetmeliği” kapsamına giren cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile bu faaliyetleri yürüten gerçek veya tüzel kişileri kapsar.


• Sık kullanılan belgelerin listesi için burayı tıklayınız.
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip