logo

OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ BİRİMİNİN GÖREVLERİ/İŞLEMLERİ


Optisyenlik Müesseselerinin ruhsatlandırılması, denetim ve kapanış işlemlerinin aşamalarını kapsar.