Ecza Depoları ve Mümessil Ecza Depolarının Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Başvurularına İlişkin Duyuru


Ecza depolarının yetki belgesine ihtiyaç duyulmadan doğrudan tıbbi cihaz satış merkezi olarak kabulü mümkün olmamaktadır.

Ancak ecza depolarına;

1. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında tüm şartları yerine getirmesi ( 5 inci madde) ,

2. Ecza deposu sorumlu müdürünün ise Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki açık yasak nedeniyle ikinci görev üstlenmeyeceği ve tıbbi cihaz satış alanında da sorumlu müdür olamayacağı,

hususlarına dikkat edilesi suretiyle tıbbi cihaz satış merkezi olarak yetkilendirme yapılabilecektir.Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip