Planlama ve Gerçekleme Aşamasındaki Projeler

Döküman Yönetim Sistemi

ag yonetimi

Her türlü basılı veya elektronik evrağın takibi, ulaşılabilirliğinin sağlanması, arşivlenmesi ve iş akışının hızlandırılması amaçlanmaktır.

Veri ambarı, Veri Toplama ve İşleme Sistemi


Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi bünyesindeki eğitim merkezlerinin eğitim ve sınav organizasyonlarının takip edileceği uygulamadır.