Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri (ÜYTE) Ruhsatı Alınması

Bu Merkezler; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişiler tarafından bunlara ait genel ve özel hastaneler bünyesinde bir ünite şeklinde veya sadece (ÜYTE) uygulamak maksadıyla müstakil olarak kurulur.

Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler :

Evrak tanziminde evrakla ilgili kademe sayısınca aynı dosyanın gerekli sayıda örneği hazırlanmış olmalı (Sağlık Grup Başkanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile ilgili işlemlerde 3 nüsha hazırlanması gerektiği gibi) Hazırlanan dosya yarım kapak dosyada, dosya kapağında açılmak istenen yerin ismi, sorumlu uzmanın adı soyadı, yerin adresi, telefonu yazılı olmalı.

Üst yazıda dizin pusulası istenen belgelerin sırasına uygun olarak ayrı ayrı selefon dosyaların içine konulmalı.

GEREKLİ BELGELER: (TÜM PERSONEL İÇİN)

ÜYTE ÜNİTE SORUMLUSU

Dilekçe: Çalışmak istediği yerin adresini, ismini, ünite sorumlusu olarak görev yapacağını, görevinden ayrılmadan 2 ay öncesinden durumunu resmi makamlara bildireceğine dair dilekçesi

Diploma. 2.Maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

Uzmanlık Belgesi: 3. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

Kurs Belgesi: Yurt içi ve ya yurt dışında üreme tıbbi infertilite ve yardımcı üreme teknikleri konusunda en az 6 ay uygulamalı eğitim almış ve bu eğitimi Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olmalı

Ayrıca Ultrason ve Laparoskopi konusunda deneyimini gösterir Bakanlıkça onaylanmış belgesi olmalı.

Sabıka Kaydı.: Adli Sicil Kaydını gösterir belge

Oda kaydı: Tabip odasından alınmış, kaydını gösterir belge (6 aydan eski olmamalı)

İkametgah: 5. Maddeye uygun olmalı

Nüfus Cüzdanı Örneği: 4. Maddeye uygun olmalı

Fotoğraf: 4 adet olmalı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI:

Dilekçe: Çalışmak istediği yerin adresini, ismini, görevinden ayrılmadan 2 ay öncesinden durumunu resmi makamlara bildireceğine dair dilekçesi

Diploma: 2.maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

Uzmanlık belgesi: 3. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

Sertifika: laparoskopi konusunda sertifika veya belgesi olmalı

Oda kaydı: Tabip odasından alınmış, kaydını gösterir belge(6 aydan eski olmamalı)

İkametgah: 5. Maddeye uygun olmalı

Nüfus Cüzdanı Örneği: 4. Maddeye uygun olmalı

RADYOLOJİ UZMANI:

Dilekçe: Çalışmak istediği yerin adresini, ismini, görevinden ayrılmadan 2 ay öncesinden durumunu resmi makamlara bildireceğine dair dilekçesi

Diploma: 2. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

Uzmanlık Belgesi: 3. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

Oda kaydı: Tabip odasından alınmış, kaydını gösterir belge(6 aydan eski olmamalı)

İkametgah: 5. Maddeye uygun olmalı

Nüfus Cüzdanı Örneği: 4. Maddeye uygun olmalı

ANESTEZİ UZMANI: ( Müstakil Merkezlerde tam gün süreli çalışan enaz bir tane anestezi uzmanı olmalı)

Dilekçe: Çalışmak istediği yerin adresini, ismini, görevinden ayrılmadan 2 ay öncesinden durumunu resmi makamlara bildireceğine dair dilekçesi

Diploma: 2.maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

Uzmanlık belgesi: 3. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

Oda kaydı: Tabip odasından alınmış, kaydını gösterir belge(6 aydan eski olmamalı)

İkametgah: 5. Maddeye uygun olmalı

Nüfus Cüzdanı Örneği: 4. Maddeye uygun olmalı

EMBRİYOLOJİ LABORATUVARI SORUMLUSU:

(Tıp doktoru,histolog,veteriner,biyolog, eczacı vaya hemşire gibi enaz 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmalı)

Dilekçe: Çalışmak istediği yerin adresini, ismini, embriyoloji laboratuvarı sorumlusu olarak görev yapacağını, görevinden ayrılmadan 2 ay öncesinden durumunu resmi makamlara bildireceğine dair dilekçesi

Diploma: 2. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

İkametgah: 5. Maddeye uygun olmalı

Nüfus Cüzdanı Örneği: 4. Maddeye uygun olmalı

Sertifika:Yurt içi ve ya yurt dışında en az 6 ay uygulamalı eğitim almış ve bu eğitimi Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olmalı

Sabıka Kaydı: Adli Sicil Kaydını gösterir belge

SAĞLIK PERSONELİ:

Dilekçe: Çalışmak istediği yerin adresini, ismini, görevinden ayrılmadan 2 ay öncesinden durumunu resmi makamlara bildireceğine dair dilekçesi

Diploma: 2. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

İkametgah: 5. Maddeye uygun olmalı

Nüfus Cüzdanı Örneği: 4. Maddeye uygun olmalı

Kurs Belgesi:Mikroenjeksiyon konusunda enaz 2 ay süre ile uygulamalı eğitim almış ve bu konu ile ilgili belgesi olmalı

HEMŞİRE:

Dilekçe: Çalışmak istediği yerin adresini, ismini, embriyoloji laboratuvarı sorumlusu olarak görev yapacağını, görevinden ayrılmadan 2 ay öncesinden durumunu resmi makamlara bildireceğine dair dilekçesi

Diploma: 2. maddede belirtilen şartlara uygun olmalı

İkametgah: 5. Maddeye uygun olmalı

Nüfus Cüzdanı Örneği: 4. Maddeye uygun olmalı

MERKEZDE YETERİ KADAR YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ OLMALIDIR

Başvuru Yeri :

İlgili İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru Şekli :

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Geri Dön
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip