Optisyenlik Müessesesi Ruhsatlandırma İşlemleri

22/06/2004 tarih ve 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 27/10/2004 tarih ve 25596 sayılı Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri esastır. Hazırlanan dosya; yarım kapak dosyada; dosya kapağında açılmak istenen yerin ismi, adresi, optisyenin-adı soyadı telefonu yazılı olmalı. Üst yazıda dizin pusulası istenen belgeler sırasına uygun olarak yapılmış olmalı, her maddedeki belge eksikleri tamamlanmış olarak ayrı ayrı selofan dosyaların içine yerleştirilmiş olmalı. Evrak tanziminde evrakla ilgili kademe sayısınca dosya hazırlanmalı (Sağlık Grup Başkanlığı ve Sağlık Müdürlüğünde kalmak üzere iki dosya) .

Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler :

NOT 1: Mesul müdür haricinde optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisine sahip personel çalışacak ise bu personel için de:

Başvuru Yeri :

İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru Şekli :

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

Özel Durumlar :

Yukarıda istenilen belgelerin, her türlü adres, unvan, yer ve isim değişikliğinde yeniden düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Geri Dön
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip