Muayenehane ve Sağlık Kabinleri Ruhsat İşlemleri

1219 Sayılı Kanunla kimlerin muayenehane açacakları belirtilmiştir. Serbest Sağlık Mensubunun Poliklinik-Hastane-Diyaliz Merkezi vb. yerlerde çalışmaları da muayenehane statüsündedir.

Hazırlanan evraklar yarım kapak dosyada; dosya kapağında açılmak istenen yerin ismi, ilgili hekimin branşı-adı-soyadı- yerin adresi- telefonu yazılı olmalıdır. Üst yazıda dizin pusulası istenen belgelerin sırasına uygun olarak yapılmış olmalı, her maddedeki belge eksikleri tamamlanmış olarak ayrı ayrı selofan dosyaların içine yerleştirilmiş olmalı.

Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler :

DİLEKÇE :

(Müessese açmak isteyen kişi tarafından verilecektir)

DİPLOMA :

TESCİLLİ UZMANLIK BELGESİ :

NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ :

(6 aydan eski tarihli olmamalı )

İKAMETGAH ÖRNEĞİ :

(6 aydan eski tarihli olmamalı )

SERBEST SAĞLIK MENSUPLARI FİŞİ :

Tüm boşluklar doldurulmalı (Özellikle fotoğraf mühürlü olmalı, tatbiki imza, telefonlar, adres ve açılış tarihi yazılmalı, resmi vazifesi hanesi çizilerek değil, yoksa (YOKTUR ) yazılır, varsa ilgili yer yazılarak doldurulur.

İHBARNAME :

Tüm boşluklar usülüne uygun doldurulmalı, adres hanesine yerin ismi ile birlikte mutlaka açık adresi yazılmalı, ihbarnameyi dolduranın ismi, imzası, kurumun mührü mutlaka olmalı.

KİRA KONTRATI :

VERGİ LEVHASI :

Şahıs ise şahıs adına, müracaat adresi ile aynı olmalı.

RESMİ VAZİFESİ VARSA:

Çalıştığı kurumun antetli evrakına kurum amirince imzalanmış, mühürlenmiş, part-time yasasına uygun çalıştığını bildirir belge.

ODA KAYDI :

(Hekim ve Diş Hekimleri için)

SAĞLIK KABİNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

AÇILIŞ DİLEKÇESİ:

(Müessese açmak isteyen kişi tarafından verilecektir)

DİPLOMA :

NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ :

(6 aydan eski tarihli olmamalı )

İKAMETGAH ÖRNEĞİ :

(6 aydan eski tarihli olmamalı )

VESİKALIK FOTOĞRAF :

Dört ( 4 ) adet olmalı.

ORTAKLIK HALİNDE:

KROKİ:

TIBBİ MALZEME LİSTESİ

Genelgede belirtildiği şekilde olmalı ve sorumlu kişi tarafından imzalanmalı.

İLAÇ LİSTESİ :

Genelgede belirtildiği şekilde olmalı ve sorumlu kişi tarafından imzalanmalı.

VERİLECEK HİZMET LİSTESİ

Genelgede belirtildiği şekilde olmalı ve sorumlu kişi tarafından imzalanmalı.

UYGUN ÖN DENETİM RAPORU

İlgili Sağlık Ocağı tarafından biri hekim en az iki kişi tarafından yerinde incelenerek sağlık kabini genelgesine uygun olup olmadığı bildirilmeli, rapor sağlık ocağına ait antetli kağıtta imzalanmış ve mühürlenmiş olmalı.

KİRA KONTRATOSU:

(Müstakil yer ise düzenlenecek)

Adres hanesi, ( Müracaatla ilgili dilekçe, ihbarname, kira kontratı, vergi levhası vb.) evrakların hepsi aynı olmalı; şahıs ise şahıs adına, şirket ise şirket adına doldurulmuş olmalı (imza yerine .......şirketi adını şirket ortağı .....(isim) yazılmalı,

VERGİ LEVHASI :

(Müstakil yer ise düzenlenecek)

SERBEST SAĞLIK MENSUPLARI FİŞİ :

Tüm boşluklar doldurulmalı (Özellikle fotoğraf mühürlü olmalı, tatbiki imza, telefonlar, adres ve açılış tarihi yazılmalı, resmi vazifesi hanesi çizilerek değil, yoksa (YOKTUR ) yazılır, varsa ilgili yer yazılarak doldurulur.

İHBARNAME :

Tüm boşluklar usulüne uygun doldurulmalı, adres hanesine yerin ismi ile birlikte mutlaka açık adresi yazılmalı, ihbarnameyi dolduranın ismi, imzası, kurumun mührü mutlaka olmalı.

RESMİ VAZİFESİ OLANLARIN:

Part-time belgeleri olmalı, belge üzerinde hangi tarihten itibaren part-time’a ayrıldığı belirtilmeli, ilgili kurum amiri tarafından onaylı olmalı.

Başvuru Yeri :

İlgili İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru Şekli :

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Özel Durumlar :

Yukarıda istenen belgelerin, her türlü adres, unvan, yer ve isim değişikliğinde yeniden düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

Geri Dön
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip