BİLGİ EDİNME


Birim Tanımı:

Bilgi Edinme Birimi; bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuştur.

Gündem/ Haber

    Müdürlüğümüze ve bağlı kurumlarımıza 2008 yılı içinde 6098 bilgi edinme başvurusu yapıldı. Bunlardan 5402 başvuruya olumlu cevap verilerek bilgi ve belgelere erişim sağlandı. Bilgi Edinme Hakkının
Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor için tıklayınız

Neyi Nasıl Yapabilirim?Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip