AİLE HEKİMLİĞİ DUYURULARI
  Performans İtiraz Başvuruları ile İlgili Önemli Duyuru

  Aile Hekimi Tercih Formu revize edilmiştir.

  İlimizde Aile Hekimlerine Yönelik Astım ve KOAH eğitimleri başladı

  Aile Hekimlerine Demirbaş Malzeme Satışları

  Aile Hekimliği Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri için başvuru alınmaya başlanmıştır. Süreci takip etmek için tıklayınız.

  Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği

  Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Bilgi ve Duyurular

  Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Boş Kadrolarda Çalıştırılan Personele Yapılacak Cari Ödemelerle İlgili İstenen Belgeler

  2015/1 Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı Başvuruları

İstanbul'da Aile Hekimliği Uygulama Modeline Geçiş

Müdürlüğümüz bünyesinde Aile Hekimliği Koordinasyon Birimi 2006 yılında kurularak faaliyet göstermeye başlamıştır.

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2009 tarih ve 5060 sayılı yazısı ile 2009 yılı içinde ilimizin de içinde yer aldığı 22 ilde Aile Hekimliği Uygulaması çalışmalarının başlatılmasına dair Bakanlık Onayı yayınlanmıştır. İlimizin Pilot iller kapsamına alınmasıyla birlikte 2009 yılı Nisan ayından itibaren Aile Hekimliği Uygulamasına hazırlık çalışmaları giderek artan bir ivme kazanmıştır.

25 Haziran 2010 tarih ve 27622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği” gereğince; Aile Hekimliğine geçen A Grubu illerde “Sağlık Ocakları İşleri ile İlgili Şube Müdürlüğü, Aile Hekimliği Şube Müdürlüğü adı altında hizmet verir, ayrıca Toplum Sağlığı İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü de kurulur” ibaresi yer almaktadır. 30.10.2010 tarihinde İlimiz Aile Hekimliği Uygulamasına geçince, Aile Hekimliği Koordinasyon Birimi gerekli düzenlemeler yapılarak, Aile Hekimliği Şube Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlamıştır.

2009 yılı sonunda 40 ilde aile hekimliği uygulamasına geçilmiş durumda iken, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 02.02.2010 tarih ve 3070 sayılı yazıları ile 2010 yılı sonuna kadar tüm illerimizin Aile Hekimliği Uygulamasına geçmesi planlanmıştır. İstanbul’da 30.10.2010 tarihinde 69. il olarak Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır.13 Aralık 2010 itibariyle 81 ilde sürecin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçilmiştir.

Aile Hekimliği Uyum Eğitimi Programı

Aile Hekimliği I. Aşama Uyum Eğitimleri: Bu eğitimlerin ilk 3 günü eğitici eğitimi olup, devam eden 7 günlük periyot katılımcıların eğitimini içermektedir. Toplam 10 günü içeren bir eğitim dönemi olmakla beraber 10. gün sonunda Bakanlık Onaylı 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası verilmektedir. Bu sertifikalar 2. Aşama Uyum Eğitimleri tamamlanıncaya kadar geçerliliğe sahiptir.

Aile Hekimliği II. Aşama Uyum Eğitimleri: Bir yıllık süreci kapsayan, 40 modülden oluşan bir eğitimdir. Bu program uzaktan eğitim şeklinde planlanmıştır. 2. Aşama Uyum Eğitimleri tamamlandığında bu eğitimi alan hekimlerin Aile Hekimliği yapma hakları süreklilik kazanacaktır.

İstanbul’da Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Çalışmaları

İlimizde Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimleri 2006 yılında verilmeye başlanmıştır. 2009 yılında ilimizin pilot iller arasına dâhil edilmesiyle birlikte Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimleri için Müdürlüğümüze ait binalarda Anadolu ve Avrupa yakasında ikişer eğitim salonu hazırlanarak eğitimlere başlanmıştır. Eğitim taleplerinin giderek artması ve sürecin ilerlemesiyle birlikte Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimleri eğitici sayıları ile eğitim salon sayıları arttırılmıştır. Sadece 2010 yılında 4.084 hekimin eğitim alması sağlanmıştır.

2006 - 2010 yılları arasında toplam 50 tur eğitim düzenlenerek, 5.360 hekimin katılımı sağlanmıştır. Yıllara göre Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimlerinde görev alan eğitimci sayısı ve sertifika alan hekim sayısı aşağıda yer almaktadır.

Yıllara Göre Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimleri Katılımcı Sayısı
2011 Yılı İstanbul İli Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi Planlamaları

Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimleri için Şubat 2011 itibariyle toplam 1390 hekime ait başvuru bulunmaktadır. Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimleri için taleplerin halen devam etmesi nedeniyle 2011 yılı için eğitim takvimi hazırlanmış olup, eğitimlere devam edilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda 2011 yılı için 12 turluk Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi hazırlıkları yapılmıştır.

2011 yılı Mart ayında Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimleri için eğitici eğitimi planlamıştır. Eğitici Eğitimi sonrası 2011 yılı için planlanan eğitim programına başlanacaktır.

İstanbul’da Aile Hekimliği Uygulamasına Geçiş Öncesi Hazırlık Çalışmaları

 • Ağustos 2009: Aile Hekimliği Uygulaması’na geçiş takvimi belirlendi.
 • Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 02/02/2010 tarih ve 3075 sayılı yazıları gereği; İlimiz için Aile Hekimliği Uygulamasına geçiş tarihi 30/10/2010 olarak belirlenmiştir.
 • Ocak – Mart 2010: Yöneticiler için planlanan eğitimler yapılmıştır.
 • Mart 2010: Aile Hekimliğine geçiş takviminin belirlenmesiyle birlikte bu süreçte yer alacak Aile Hekimliği İl ve İlçe koordinatörleri görevlendirilmiştir. Koordinatör eğitimleri yapılmış ve geçiş sürecine yönelik İstanbul İli’nin “ Aile Hekimliği Eylem Planı” yapılarak, bu plan için Sağlık Bakanlığı’ndan onay alınmıştır. Koordinatörlerin çalışmalarını yapabilmeleri için Müdürlüğümüz merkez binasında ve bir ilçemizde yer tahsis edilmiş, toplantı salonları oluşturulmuş, koordinatörler tarafından tüm ilçe binaları ve personel durumu tek tek kurumlara gidilerek yerinde değerlendirilmiştir.

Belirlenen aile hekimliği eylem planı kapsamında yapılan faaliyetler ve dönemleri aşağıda yer almaktadır:

 • Sağlık Ocağı Gezileri ve Belgeleme (Mart-Nisan 2010)
 • Kaymakamlık ve Belediye Ziyaretleri (Nisan 2010)
 • Personel Bilgilendirmeleri (Mart-Nisan-Mayıs 2010)
 • Aile Hekimliği Birimlerinin Belirlenmesi ve Oluşturulması (Nisan 2010)
 • Mevzuat Hazırlıkları (Mart-Haziran 2010)
 • İlk aile hekimliği yerleştirme işlemleri için Hizmet Puanı Listelerinin Açıklanması (Haziran 2010)
 • İlk aile hekimliği yerleştirme işlemleri için Hizmet Puanı İtirazları (Haziran-Temmuz 2010)
 • Aile Hekimliği Birimlerinin Açıklanması (Haziran 2010)
 • İlk aile hekimliği Yerleştirme işlemleri (15-19 Temmuz 2010)
 • Tadilat hazırlıkları (Mart- Haziran 2010)
 • Tadilatlar (Nisan-Ekim 2010)

Aile Hekimliğine Geçiş Süreci için ilgili kurumlardan veriler toplanmıştır. Bu veriler;

 • Cezaevleri Genel Müdürlüğünden İstanbul'da bulunan ceza infaz kurumlarının mevcudu ile bu infaz kurumlarınında bulunan lojman sayıları ve ikamet eden toplam nufüs sayısı,
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurmundan İl geneli yurt sayısı ve yurtlarda barınan öğrenci sayıları,
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan iş yeri sayısı – sigortalı çalıştırılan işçi sayısı – 50 ve üzeri işçi çalıştıran kurum sayısı,
 • Tıp Meslekleri Şubesinden ilimizdeki özel sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde görev yapan uzman doktor ve pratisyen sayıları
 • Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden kuruma ait yurtlar ve yurtların mevcudu,
 • Personel Şubesinden 1. Basamak Sağlık Kuruluşlarında görevli Aile Hekimi uzmanı ve pratisyen hekim sayıları,
 • İl Emniyet Müdürlüğü’nden ilimizde ikamet eden yabancı uyruklu vatandaş sayıları,
 • İstanbul Sanayi odasından Sanayi odasına bağlı firmalar ve işçi sayıları,

Aile Hekimliği il ve ilçe koordinatörlerinin belirlenmesiyle birlikte İstanbul İli bölgelere ayrılarak koordinatörlerin faliyet alanları belirlenmiştir.

İstanbul İli Bölge Sınırları:

 • Anadolu Güney Bölgesi: Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Tuzla
 • Anadolu Kuzey Bölgesi: Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Şile, Ümraniye, Üsküdar
 • Beyoğlu Bölgesi: Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Kağıthane, Sarıyer, Şişli
 • Fatih Bölgesi: Arnavutköy, Bayrampaşa, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Zeytinburnu
 • Bakırköy Bölgesi: Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Esenler, Güngören
 • Çekmece Bölgesi: Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece, Silivri
 • İl Koordinatörleri ve İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları tarafından her bir Aile Hekimliği Birimine 3.200-3.700 aralığında (ortalama 3.500) kişi düşecek şekilde Aile Hekimliği Birimleri planlamıştır.
 • Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınan veriler doğrultusunda tüm il nüfusunun Aile Hekimliği Birimlerine bölünmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.
 • 3.500 kişilik nüfus gruplarına göre bölünen ilçelerdeki mevcut kamunun kullandığı binalara yerleşecek hekim sayısı tespit edilmiş, bu nüfuslara birer birim numarası verilerek Aile Hekimlerinin seçimine uygun hale getirilmiştir.
 • Sağlık Bakanlığı saha gözlemcileri ile birlikte ilçe idarecilerinin Aile Hekimliği Uygulamasına geçmiş illerdeki Aile Hekimliği Uygulamalarını değerlendirmeleri amacıyla ziyaretler düzenlenmiştir.
 • Sağlık Bakanlığı koordinatörleri ile İstanbul’un tüm ilçeleri gezilerek bir nüfus ve yerleşim planı çıkartılmış, birebir ilçe sağlık idarecileri ile çalışılarak süreç hakkında uygulamalı bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.
 • İlçelerde bulunan tüm sağlık kurumlarının standart bir planı, metrekare bilgileri, tamirat gereksinim durumları tespit edilmiştir.
 • Müdürlüğümüz inşaat ve Onarım Şubesi mühendisleri ile tek tek onarım ve “ aile hekimliğine uygun hale getirme” planları yapılmış ve çizilmiştir.
 • Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şubesi tarafından tüm onarım ve değişikliklerin ihaleleri yapılarak Aile Hekimliği Uygulamasının başlama tarihinde tamamlanacak şekilde planlamalar yapılmıştır.
 • Aile Hekimliği’nde kullanılacak binalar tek tek resimlenerek, bilgileri eklenerek internet sitesi hazırlanmış ve hekimlerin bu binalara gitmeden bina ve şartlar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.
 • İlimizin tüm ilçe Belediye Başkanlarına bilgilendirme toplantıları yapılmış, ayrıca tüm kamu ve sivil idareciler müdürlüğümüz koordinatörleri ve ilçe yöneticileri tarafından ziyaret edilerek "Aile Hekimliği Uygulaması" tanıtılmıştır.
 • Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri’nin Valilik ve Bakanlık Onayları alınmıştır.

* Aile Sağlığı Merkezleri için 28/06/2010 tarihli ve 2452 sayılı yazısı ile Valilik Oluru alınmıştır.

* Aile Hekimliği Birimleri için 24/09/2010 tarihli ve 39376 sayılı yazı ile Bakanlık Onayı alınmıştır.

* Toplum Sağlığı Merkezleri için 17/09/2010 tarihli ve 38594 yazı ile Bakanlık Onayı, 28/06/2010 tarihli ve 2451 sayılı yazı ile Valilik Oluru alınmıştır.

•Sağlık personelinin bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Şube ile birlikte 39 ilçe Sağlık Grup Başkanlığında görev yapan eğitim hemşirelerine, Aile Hekimliği Uygulama Modeli içinde Aile Sağlığı Elemanları ile ilgili olarak Eğitici Eğitimi yapılmıştır.

•Aile Hekimliği Uygulaması ile ilgili il genelindeki sağlık kurumlarında çok sayıda bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

 • Aile Hekimliği Uygulamasına geçmiş illerde gözlem yapmak üzere farklı sağlık kurumlarında çalışan hekimler ve sağlık personellerinin katılımıyla ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
 • Sağlık Müdürlüğümüzün resmi internet adresinde Aile Hekimliği Uygulaması hakkında
 • merak edilen konulara yönelik Sağlık çalışanlarının sorularını yöneltebileceği bir portal eklenmiştir. Buradan elde edilen veriler doğrultusunda en çok sorulan sorular-cevaplar yayınlanmıştır.
 • Aile Hekimliği Uygulaması için İstanbul genelinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla;

* 2010 Yılı Mart ayında düzenlenen Expomed 2010 fuarında stant kurulmuştur.

* 500.000 adet El broşürü ve 5.000 adet Afiş basımı yapılarak dağıtımı yapılmıştır.

* 2010 Yılı Ekim ayında yeniden kamuoyunu bilgilendirmek ve başlamak üzere olan Aile Hekimliği Uygulamasında Hasta Mağduriyetini önlemek, bilinçli bir şekilde hizmet alınmasını sağlamak amacıyla; 200.000 adet El broşürü, 10.000 adet Afiş, 500 adet Vinil afiş, 1.000 adet Bilboard afişi,10.000 adet Bus hundle basımı yapılarak dağıtımı yapılmıştır.

•Mayıs- Haziran 2010: Aile Hekimliği Uygulaması Yerleştirme başvuruları alınmıştır.

Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemleri

İlimizde ilk yerleştirme Temmuz ayında yapılmış olup, takip eden yerleştirmeleri gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Aile Hekimliği Yerleştirme Tarihleri
SAYIYERLEŞTİRMETARİHYER
11.Yerleştirme15-18 Temmuz 2010Haliç Kongre Merkezi
22.Yerleştirme07 Ağustos 2010 İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina
33.Yerleştirme27 Eylül 2010 Wow İstanbul Airport Otel
44.Yerleştirme10 Ekim 2010Wow İstanbul Airport Otel
55.Yerleştirme25 Ekim 2010İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina
61.Yerleştirme30 Kasım 2010Holiday İnn İstanbul
72.Yerleştirme25 Aralık 2010İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina
83.Yerleştirme30 Ocak 2011İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina
94.Yerleştirme26 Şubat 2011İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina
105.Yerleştirme19 Mart 2011İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina
116.Yerleştirme24 Nisan 2011İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina

•Yapılan ilk yerleştirme işlemlerinde 2.760 hekim, aile hekimliği hizmet sözleşmesi imzalamıştır. Yerleştirme işlemleri için özel bir bilgisayar programı oluşturulmuştur. Bu organizasyon için Haliç Kongre Merkezi hazırlanmış ve işlemler dört gün devam etmiştir.

Aile Hekimliği Uygulamasında Mevcut Durum

Aşağıdaki tabloda Aile Hekimliği Uygulamasıyla ilgili bazı verilere yer verilmiştir.

ÖNCE 31 EKİM 2010 31 Aralık 2010 HEDEF TEMMUZ 2011  
604 Sağlık Ocağı 762 Aile Sağlığı  Merkezi 891 Aile Sağlığı  Merkezi
2.412 Poliklinik Oda Sayısı 3.125 Aile Hekimliği Birimi 3.540 Aile Hekimliği Birimi
2.100 Hekim 3.125 Aile Hekimi 3.540 Aile Hekimi
2.934 Ebe-Hemşire 3.090 Aile Sağlığı Elemanı 3.540 Aile Sağlığı Elemanı

Tabloda görüldüğü üzere 31/12/2010 tarihi itibari ile 762 Aile Sağlığı Merkezinde 3.125 Aile Hekimi ile 3.090 Aile Sağlığı Elemanı ile 1.basamak sağlık hizmetleri yürütülmektedir. 2011 yılı Temmuz ayında 891 Aile Sağlığı Merkezi’nde 3.540 Aile Hekimliği Biriminde hizmet verilmesi hedeflenmektedir. 3.643 İstanbullu’ ya bir aile hekimi düşmesi, aile hekiminin günlük hasta sayısının ortalama 40 – 45 olması amaçlanmaktadır.

Adres : Ginza Plaza İş Merkezi Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. No:81 - 83 34015 Zeytinburnu - İSTANBUL